Start | Bygg | Utbildning | Ekonomi | Om Företaget | Kontakt |

Behöver ditt företag hjälp med den löpande ekonomiska redovisningen och upprättande av bokslut? Anlita oss så att ni kan koncentrera er på er kärnverksamhet. Vårt stöd innebär att vi kan sköta den löpande redovisningen men ni får även stöd i budgetarbete och beslut inför kommande satsningar. Naturligtvis erhåller ni löpande rapporter och hjälp med redovisning av moms, skatter och arbetsgivaravgifter. Vi kan även ge råd och stöd i samband i frågor som gäller anställningar och andra personalfrågor.

Aktuella kunder: Kf Markan och Parkkafét Hässleholm ek. för.